Обявяване на ASEP за 27 инвалидност и роднини

Anonim

Обявяването на АСЕБ 8K / 2018 е издадено по отношение на попълването на сто и осемдесет и шест (186) щатни бройки на редовните служители от средното образование в Министерството на културата и спорта.

От тях 18 са за хора с увреждане от 50% и повече и 9 за лица с брат или съпруг и деца на лица с увреждане от 67% или повече.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат електронно заявление за участие в ASEP, следвайки инструкциите, посочени в поканата (Приложение Д).

Крайният срок за подаване на електронни заявления за участие в процедурата започва на 9 юли 2018 г., понеделник, и приключва на 24 юли 2018 г., вторник от 14:00 часа.

Популярни Публикации

Прочетете Повече