Нови мерки срещу антибиотична резистентност се изискват от членовете на ЕП

Anonim

Членовете на ЕП подчертаха необходимостта от намаляване на честотата на антимикробната резистентност в човешкото здраве, животновъдството и аквакултурите, като се посочва рискът от правилно и разумно използване на антимикробни агенти. За тази цел Европейският парламент прие незадължителна резолюция, за да предприеме нови мерки за намаляване на употребата на антибиотици.

"Здравето: здравето на хората и здравето на животните са ясно свързани" е въпросът, който членовете на ЕП искат да дадат тази резолюция, тъй като нарастващата заплаха от резистентни бактерии към множество лекарства може да бъде разгледана, както посочват, само с холистична подход.

Поради тази причина хранителната верига и околната среда също трябва да бъдат взети предвид като възможни източници на резистентни микроорганизми.

Австрийският докладчик по въпросите на здравеопазването Карин Сумбах от Еврогрупата на социалдемократите (S&D) каза, че "ако не се направи нищо, антимикробната резистентност може да доведе до повече смъртни случаи от рак до 2050 г. Първо, трябва да разгледаме целия цикъл, тъй като здравето на хората и животните е свързано, болестите се предават от хора на животни и обратно, поради което подкрепяме холистичния подход „Едно здраве“.

Г-жа Sambach подчерта също така, че държавите-членки на ЕС се справят с този проблем по редица начини и следователно членовете на ЕП призовават Комисията да изиска от държавите-членки да събират и предават данни от наблюдение, така че те да бъдат достъпни на равнище ЕС, определят показатели за измерване на напредъка в борбата с маларията срещу антимикробната резистентност.

В допълнение, членовете на ЕП призовават Европейската комисия и държавите-членки да ограничат продажбата на антибиотици от професионалисти в областта на здравето на хората и животните и да премахнат всякакви стимули да ги предписват.

"Мерките, които трябва да се предприемат срещу продажбата на незаконни и без рецепта антибиотици в ЕС" е посланието на членовете на ЕП, призоваващи Европейската комисия да разработи списък с приоритети за патогените както за хората, така и за животните. Трябва да се създадат стимули за насърчаване на инвестициите в нови вещества.

Членовете на ЕП призовават за подходяща и подходяща рамка, т.е. единна система за етикетиране, основана на стандартите за хуманно отношение към животните и добри земеделски практики, за да се помогне на потребителите да направят информиран избор.

Отбелязано е, както е посочено в резолюцията, че антимикробната резистентност е причина за около 25 000 смъртни случая (и допълнителни 1, 5 млрд. EUR за допълнителни разходи за здравеопазване) всяка година само в ЕС.Това се дължи на много фактори, като например прекомерни и неоправдано използване на антибиотици при хора, прекомерна ветеринарна употреба при животни и неадекватни хигиенни условия в здравните заведения или в хранителната верига.

Според Евробарометър 2016 липсата на знания остава ключов фактор: 57% от европейците не са наясно, че антибиотиците са неефективни срещу вируси и че 44% са безполезни в случай на настинка или грип. Съществуват значителни различия между страните от ЕС при използването на антимикробни средства, появата на резистентност и степента на ефективни национални политики за борба с антимикробната резистентност.

Популярни Публикации

Прочетете Повече